Fengselsvesenets sjef Martin Narey benekter ikke at forholdene i Dartmoor fengsel er dårlige, men påpeker at anstalten står overfor store forandringer.

Dette fengselet skal etter planen ikke lenger huse Storbritannias farligste kriminelle, men mer alminnelige straffedømte.

Anne Owers, som nylig har tiltrådt som sjefinspektør i fengselstilsynet, beskriver på sin side Dartmoor-anstalten som "fengselet tiden glemte" og "et fengsel fanget av sin egen fortid".

Personalet opptrer brutalt, og deler av fengselet er ikke modernisert siden anstalten ble bygd for 200 år siden, skrev Owers i en rapport som ble lagt frem fredag.

Dartmoor-fengselet ligger på en forblåst hede langt sørvest i England, og ble opprinnelig bygd for å huse krigsfanger fra Napoleonskrigene. En rømt Dartmoor-fange spiller en viktig birolle i Sir Arthur Conan Doyles berømte Sherlock Holmes-roman "Hunden fra Baskerville".

Owers’ rapport vekker ettertanke i Storbritannia, der debatten om USAs behandling av afghanske fanger har gått høyt.

En ikke navngitt tjenestemann sier at utnevnelse til direktørstillingen på Dartmoor har vært betraktet mer som straff enn som forfremmelse.

(NTB)