Britiske bønder holder nå pusten i påvente av om det blir bekreftet et nytt utbrudd.

– Det er mistanke om munn— og klovsyke. Vi har bestemt oss for å avlive disse dyrene, sier sjefveterinær Debby Reynolds til BBC.

Mulig resultat tirsdag

Hun sier han vil vurdere situasjonen etter at det foreligger resultater fra laboratorietester. Resultatet er ventet i løpet av tirsdagen.

Det nye mulige utbruddet ble oppdaget på en gård innenfor beskyttelsessonen som ble satt opp rundt gården der det første utbruddet ble fastslått.

– Vi har raskt kunne identifisere disse tilfellene og ta de nødvendige tiltak, sa Reynolds videre.

Det er fortsatt usikkert hvor smitten stammer ifra, men to forskningslaboratorier om lag åtte kilometer fra den rammed gården blir gransket.

Katastrofale følger

EU-kommisjonens forbud mot eksport av ferskt kjøtt, levende dyr og melkeprodukter fra Storbritannia kan få katastrofale følger for det britiske landbruket. Den siste krisen kommer på toppen av en for mange allerede vanskelig situasjon som følge av lave kjøttpriser.

– Eksportforbudet vil bety et tap på ti millioner pund (117 millioner kroner) i uka for den britiske kjøttindustrien, sier Guy Attenborough i kommisjonen for kjøtt og buskap.

Munn- og klovsykeutbruddet bringer fram minnene fra 2001 om haugene av brennende dyr. Utbruddet i 2001 medførte tap på åtte milliarder pund (94 milliarder kroner) og hadde store konsekvenser for mange lokalsamfunn.