Den britiske regjeringen mener Kelly kan ha vært BBCs kilde til opplysningene om at regjeringen "spritet opp" etterretningsinformasjon for å samle støtte til en militæraksjon mot Irak.

David Kelly, som ble meldt savnet av familien sin torsdag, benektet under avhør at han var kilden til reportasjen.

— Forsvarsdepartementet vil innlede en uavhengig juridisk gransking av hendelsene som ledet fram til hans død, sier en talsmann for statsminister Tony Blair.

Politiet kunne på en pressekonferanse fredag formiddag ikke bekrefte om personen som var funnet, var den savnede regjeringsrådgiveren. Men senere på dagen bekreftet politiet at den døde svarte til beskrivelsene av Kelly.

Omfattende konflikt

Tony Blairs regjering mener David Kelly kan ha vært mannen bak opplysningene i reportasjen til BBCs forsvarskorrespondent Andrew Gilligan, noe Kelly selv har avvist.

Blair var fredag formiddag på reise mellom USA og Japan, men ble raskt orientert om dødsfallet. David Kelly ble meldt savnet torsdag ettermiddag etter å ha fortalt sin kone at han skulle ut og gå seg en tur.

BBC-reportasjen førte til en omfattende konflikt mellom BBC og regjeringen. Statsminister Tony Blair mener reportasjen satte hele regjeringens troverdighet på spill, mens BBC hele tiden har sagt at de står fast ved at opplysningene som kom fram i innslaget, er korrekte.

Granskning

BBC-reportasjen om at Blair-regjeringen "spritet opp" etterretningsinformasjon om Irak skapte oppstandelse i Storbritannia, og den førte til en granskning i Parlamentet om hvorvidt regjeringen fordreide etterretningsinformasjonen som lå til grunn da beslutningen om å invadere Irak ble tatt.

David Kelly innrømmet under avhør at han snakket med BBC-journalisten før reportasjen ble sendt, men Kelly sa at han ikke var kilden bak Gilligans beskyldninger mot regjeringen.

Gilligan og BBC har ikke identifisert kilden til opplysningene som kom fram i innslaget. Kellys arbeidet som spesialrådgiver i forsvarsdepartementet i ikkespredningsspørsmål.

NTB

SAVNET: David Kelly.
FOTO: SCANPIX