Politiet i Merseyside vest i England har dannet en spesialstyrke rettet inn mot det de kaller antisosial oppførsel. Styrken består av 140 personer fra den lokale politistyrken samt brannmenn, og har et budsjett på 1 million pund, nærmere 12,5 millioner kroner.

– Dette er en billig måte å drive luftovervåking på, det er en billig måte å samle bevis på, og atskillig billigere enn å bruke helikopter, sier politioverbetjent John Myles.

Den britiske søndagsavisa skriver at amerikansk politi har brukt lignende droner, som flyr i omkring 75 meters høyde med en fart på om lag 50 kilometer i timen.