I et intervju med avisa News of the World sier Smith at politiet overvåker 22.000 enkeltpersoner, 200 terrornettverk og 30 aktive planer om å utføre terroraksjoner. Senere rettet departementet tallet 22.000 til 2.000.

Smith sa at terrortrusselen fortsatt er alvorlig og faktisk øker.

Hun sier det er derfor den britiske regjeringen ønsker en lovendring som åpner for at terrormistenkte kan holdes i varetekt i 42 dager mot 28 dager i dag.

Både de konservative, liberaldemokratene og noen parlamentarikere fra Labour er sterkt imot en slik lovendring.