Mark Oaten har fram til nå vært innenrikspolitisk talsmann for Liberaldemokratene. Inntil nylig var han også kandidat til å ta over ledervervet i partiet etter Charles Kennedy som ble tvunget til å gå av på grunn av et alkoholproblem..

Den gifte tobarnsfaren har i en skriftlig kunngjøring beklaget sin oppførsel:

«Jeg vil be om unnskyldning for min sviktende dømmekraft når det gjelder min personlige oppførsel og for påkjenningen jeg har påført først og fremst min familie, men også venner, velgere og partiet. Jeg vil ikke gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt», het det i uttalelsen.

Oaten har ikke begått noe lovbrudd, og det er opp til hans lokallag å avgjøre om han kan fortsette i politikken.