Til sammen er 996.200 personer nå uten normal sysselsetting, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette kommer som svært gode nyheter for statsminister Tony Blair og hans regjering, midt oppe i krisen som munn— og klovsyken har utløst.

Den britiske ledigheten har vært synkende i lang tid, og fallet under den "magiske" grensen på én million var ventet. Likevel er det meget godt nytt for regjeringen i London, som forbereder et nyvalg i løpet av våren eller forsommeren.

Regjeringspartiet Labour kan peke på at arbeidsledigheten på begynnelsen av 1990-tallet var tre ganger høyere enn i dag. Det var i tidligere statsminister Margaret Thatchers glansdager, en periode det konservative opposisjonspartiet ser som sin storhetstid.

Selv om det britiske arbeidsmarkedet blir stadig strammere, viser lønnsnivået ingen tegn til å eksplodere. Den gjennomsnittlige lønnsveksten i fjerde kvartal i fjor var på 4,4 prosent, litt under grensen på 4,5 prosent som sentralbanken Bank of England har anbefalt.

NTB