Kvinnen, som er kjent bare under navnet Miss B, er 43 år gammel. Hun er lam fra nakken og ned, men er ved full bevissthet. I over ett år har hun vært koblet til en surstoffmaskin som holder henne i live, etter at et blodkar i nakken hennes ble sprengt.

Retten har i den oppsiktsvekkende kjennelsen gitt kvinnen retten til å be legene om å skru av surstoffmaskinen. Dommer Elizabeth Butler-Sloss sier Miss B nå kan gjøre slutt på sitt liv fredelig og med verdighet.

— Smertefullt

I en uttalelse sier Miss B at hun mener avgjørelsen er balansert og gjennomtenkt.

–Loven om samtykke til behandling er svært klar. Det har vært en lang, unødvendig og personlig smertefull prosess, sa Miss B, gjennom sin advokat.

Dommeren tilkjente Miss B en symbolsk erstatning på 100 pund for invadering av privatlivet, siden hun var blitt holdt i live imot sin egen vilje.

Selve rettssaken foregikk via videolink mellom Miss B, som er sengeliggende på sykehuset, og rettslokalet.

Dommeren Butler-Sloss sa hun ble imponert over Miss Bs mot, viljestyrke, humor og forståelse for legenes dilemma. Legene mente at å skru av surstoffmaskinen vil være et brudd på alle etiske retningslinjer. I stedet burde hun forsøke rehabilitering, mente de.

Rett til å nekte

Pasientens advokater mente at lovgivningen gir henne rett til å nekte medisinsk behandling.

Sykehusets advokater gjorde det klart at de ikke vil anke kjennelsen.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, behandler for tiden søknaden fra en annen britisk kvinne, Diane Pretty, som også vil dø. Hun har tidligere fått avslag i britisk høyesterett. Pretty lider av en nervesykdom og er lam fra nakken og ned. Hun må få næring gjennom et rør.

Hun har bedt om tillatelse til å begå selvmord med ektemannens hjelp, men det britiske rettsvesenet har slått fast at ektemannen da vil begå en forbrytelse som han risikerer 14 års fengsel for.

Britiske domstoler har tidligere gitt leger tillatelse til å stanse behandlingen av pasienter som er i en vedvarende vegetativ tilstand, dersom det ikke er noen sjanse for at pasienten vil bli bedre eller få bedre livskvalitet.

(NTB)