– Politikere må stilles til ansvar. Jeg mener Blair må stilles for riksrett, sier Rose til avisen Mail on Sunday.

– Det ville ha forhindret politikere fra å ta så lett på dette med å bringe et land inn i krig, sier Rose.

Generalen mener den britiske regjeringen ville ha tenkt seg om to ganger før de sendte styrker til Irak, dersom en høytstående offiser hadde markert sin motstand ved å gå av.

– Jeg ville i alle fall ikke ha gått i krig på et så spinkelt grunnlag, sier Rose som var FNs militære øverstkommanderende i Sarajevo på begynnelsen av 1990-tallet.

I november 2004 fremmet 23 britiske parlamentsmedlemmer et benkeforslag om å stille statsminister Blair for riksrett, etter å ha anklaget ham for å opptrådt «grovt klanderverdig» ved å slutte seg til USAs invasjon av Irak.

Selv om forslaget ble nedstemt, vakte det betydelig oppsikt. Britene måtte hele 198 år tilbake i sin historie for å finne et tilsvarende forsøk på å stille en statsminister for riksrett.

REUTERS