— Den operasjonelle overskuddsreduksjonen var 40 millioner pund, sier en talskvinne for selskapet. 40 millioner pund tilsvarer nesten 520 millioner kroner.

— Tallet inkluderer kostnadene knyttet til stopp i virksomheten og gjennomføring av øyeblikkelig sikkerhetstiltak.

Omsetningen sank med 48 millioner pund, over 600 millioner kroner, de to første ukene etter terrorangrepene.