Samtidig ble minstelønna for arbeidere som er fra 18 til 21 år gamle økt til 4,25 pund (49,09 norske kroner) i timen.

Lønnsøkningen ble ønsket velkommen av fagforbundene, men enkelte frykter samtidig at de økte lønnsutgiftene kan ha en negativ innvirkning på økonomien.