— Her kommer det en helt ny bydel, forteller Julia Cass, og peker utover det som snart skal bli enda flere boliger og kontorer.

Fabrikkpipene er jevnet med jorden i Leeds. På ti år har den gamle nordengelske byen mistet 12.000 arbeidsplasser i industrien.

Jobben til Cass er blant annet å trekke nye bedrifter til byen. Spørsmålet er nesten om det trengs. Siden 1997 er det skapt 34.000 nye jobber i finansnæringen i Leeds.

Best av de store EU-landene

Mai, 1997: Tony Blair og Labour vinner valget i Storbritannia. Arbeidsledigheten er på 6,8 prosent, og britene tjener mindre enn både tyskere, franskmenn og italienere.

Juni 2007: Tony Blair går av etter ti år som statsminister. Arbeidsledigheten er ned mot det halve av ledigheten i Frankrike, og britene tjener 21 prosent mer enn EU-snittet.

Blairs Storbritannia har distansert Frankrike og Tyskland i økonomisk utvikling. Italia er regelrett knust.

Få steder i Storbritannia har endret seg mer enn Leeds siden Blair tok over. Byen er i dag den raskest voksende utenfor London.

Industrien flyttet ut

— Her lå hjertet til den industrielle revolusjonen i Leeds, forteller Paul Stephens, og peker Clarence Dock-området på kartet.

Stephens er leder i avdelingen for økonomisk utvikling i Leeds kommune, hvor tekstilindustrien lenge var stor.

— I dag har webdesignere og andre nye næringer tatt over de gamle fabrikklokalene. Industrien har flyttet til Kina, forteller han.

Stephens lister opp historie, geografi, lokal kultur og lokal politikk som årsaker til det kraftige oppsvinget i Leeds.

Han nevner ikke Tony Blair.

— Endringene ser bare ut til å gå raskere og raskere. Alle lurer på når boblen brister, men den har ikke gjort det ennå, sier Stephens.

Investeringene ser i hvert fall ikke ut til å gå andre veier enn til himmels. Prosjekter for om lag 18 milliarder kroner er under oppføring i byen, og planer for ytterligere 40 milliarder ligger klare.

Blair-faktoren

— Jeg tror ikke det er Blair-faktoren, sier Nigel Scott, økonomiredaktør i lokalavisen Yorkshire Evening Post.

— Boomen startet før Blair kom til makten, mye fordi byrådet hadde en visjon om å gjøre Leeds til en europeisk by. Der hjalp fotballaget til, sier Scott, som har fulgt byens utvikling på nært hold i 15 år.

I Storbritannia er næringsutvikling stort sett overlatt til de lokale myndighetene. Derfor spiller heller ikke regjeringens politikk noen veldig stor rolle for Leeds, utover å sørge for at økonomien ikke går over styr.

Men det har den heller ikke gjort under Tony Blair og finansminister Gordon Brown.

— Regjeringen har sørget for stabilitet, og dermed redet grunnen for vekst i næringslivet, sier Ian Williams, leder for næringsrådet i Leeds.

Arven fra Thatcher

I sine ti år som landets leder har Tony Blair økt de offentlige utgiftene til helse og utdanning markant. Samtidig har han holdt løftet om å ikke øke skatten på inntekt.

NHH-professor Guttorm Schjelderup peker på flere grunner til britenes sterke utvikling de siste ti årene:

  • Fagforeningene har langt mindre makt i Storbritannia enn i Frankrike, først og fremst på grunn av Margaret Thatchers politikk som de konservatives statsminister fra 1979 til 1990.
  • Både Blair og Thatcher har gjort arbeidsmarkedet mer fleksibelt, i motsetning til sine franske og tyske kolleger.
  • Finansminister Gordon Brown har holdt utgiftene under kontroll. Samtidig har fristillingen av sentralbanken gitt britene en pengepolitikk som har bidratt til å holde renten lav.
  • Storbritannia er en veldig åpen økonomi, som handler mye med resten av verden. Landet har derfor tjent på globaliseringen.
  • Politikken i Storbritannia har også gitt større ulikheter. Det er ikke tvil om at landet er et mer klassepreget samfunn enn Frankrike og Tyskland, sier Guttorm Schjelderup.

Hjernekraft økte veksten

Det som er igjen av industri i dag er i hovedsak teknologibedrifter som trenger hjernekraft mer enn fabrikkpiper. Der Frankrike subsidierer og beskytter truet industri, har Storbritannia latt pasienten dø.

— Omstillingene i Nord-England har vært traumatiske, men helt nødvendige. Det er privat sektor som skaper veksten i et land, ikke offentlig, sier Ian Williams i næringsrådet i Leeds.

— Skiftet fra industri til finans har økt veksten og produktiviteten i byen, fortsetter han.

Omsetningen i byens finansnæring har økt med 66 prosent de siste åtte årene, langt mer enn i alle andre næringer. Sektoren står i dag for en fjerdedel av økonomien i Leeds.

Skylder på London

Selv skandinaver vil være med på oppturen i byen. I 2001 åpnet Handelsbanken en filial, og snart kommer det flere i Yorkshire-regionen.

Andy Copsey, som er leder for Leeds-filialen, venter flere konkurrenter.

— Suksess avler suksess, og plutselig må alle ha et kontor i Leeds, sier han.

Paradoksalt nok: Storbritannias nest største finansby har også den mest vannstyrte fotballklubben. Nedrykk på nedrykk og bunnløs gjeld. Hvordan er det mulig?

Banksjef Andy Copsey vokste selv opp i Leeds:

— Klubben er eid av en fyr fra London, Ken Bates. Så det er ikke vår feil.

Øystein Torheim
øystein torheim
øystein torheim