Jan Tystad,

London

BBC-lederen Greg Dyke måtte gå fordi han nektet å gi en uforbeholden unnskyldning til statsminister Blair. Det er første gang siden BBC ble startet for 70 år siden at topplederne er blitt tvunget til å gå av samtidig. Alle statsministre har kritisert BBC, men ingen har klart å fjerne begge topplederne, før statsminister Blair nå har klart det..

Striden gjelder en enkelt reportasje, som Andrew Gilligan ga til frokostprogrammet Today, hvor han hevdet at regjeringen hadde satt inn setningen om at Saddam Hussein «er i stand til å rette et angrep med masseødeleggelsesvåpen i løpet av 45 minutter». Gilligan hevdet at regjeringen visste dette var usant.

Den første meningsmålingen om Hutton rapporten kom i Evening Standard i går. Her mener 56 prosent at kritikken mot BBC var altfor hard, bare 35 prosent mente kritikken var berettiget. Med andre ord de tror mer på BBC enn på regjeringen.

På spørsmålet: «Finner du Lord Huttons konklusjon overbevisende?» svarte 50 prosent svarte nei, 36 prosent ja.

Et annet spørsmål lød: «Noen kaller dette en hvitvask, er du enig?» 49 prosent svarte at de var enige, 40 prosent var uenige. Det mest interessante resultat var at 70 prosent av de spurte mente at det nå er helt nødvendig å ha en uavhengig gransking av regjeringens beslutning om å gå til krig mot Irak. Lord Hutton unnlot å ta for seg begrunnelsene for denne krigen.

En rekke kjente briter kritiserte i går at generaldirektøren Greg Dyke måtte gå. Det er en alminnelig oppfatning at han har vært en inspirasjonkilde, som har fått skikk på den tungrodde krigskastingsorganisasjonen.

Professor i journalistikk, Roy Greenslade, beklaget aksjonene mot BBC-lederne. Han frykter at dette kan føre til en tammere journalistikk. Journalistene kan bli redde for å drive undersøkende journalistikk mot regjeringen.

Tidligere konservative kulturminister David Mellor kritiserte også regjeringen og det presset den øvde for å få fjernet styreformann og generaldirektør.

Mellor skrev: «Lord Huttons rapport minner meg om valgene i Østblokken hvor alle offisielle kandidater fikk 99,9 prosent av stemmene. Denne eldre, nordirske dommeren forsøker å innbille oss at all skyld ligger hos BBC, ingenting hos regjeringen. Det er meningsløst».