Avisa Daily Telegraph har skrevet at to chartrede amerikanske fly fulle av avanserte bomber til Israel mellomlandet på Prestwick-flyplassen ved Glasgow i helgen for å fylle drivstoff og la mannskapet hvile.

Enda to slike fly skal etter planen gjøre mellomlandinger på Prestwick i løpet av de neste ukene.

Men da Beckett hørte om flygingene, sa Beckett at hun ikke var glad for slike mellomlandinger på britisk jord, og at hun hadde tatt opp saken med USAs utenriksminister Condoleezza Rice. Hun sa hun ville sende en formell protest dersom det viste seg at meldingene var sanne.

At nye flyginger etter alt å dømme får landingstillatelse, er ifølge Daily Mail en pinlig kuvending av Beckett.

Flyene som landet i Skottland, var ifølge flightplanen sivile fly, og USA unnlot å varsle britiske myndigheter om at lasten var farlig, ifølge The Times.