Flere andre land strammer også grepet om ytterliggående muslimer. Menneskerettsorganisasjoner er dypt bekymret over utviklingen.

Innenriksminister Charles Clarke la onsdag frem en liste over aktiviteter som myndighetene ikke vil godta, og som kan resultere i utvisning fra Storbritannia.

— Terrortrusselen mot Storbritannia er fortsatt reell og betydelig, den britiske regjeringen har rett til å gjøre alt den kan for motvirke den, sa Clarke da han la frem forslaget i Underhuset.

Blant virksomhetene som ikke lenger kan godtas, er å «oppfordre til, rettferdiggjøre eller hylle terroristisk vold», eller å forsøke å overtale andre til å gjennomføre terroraksjoner. Det gjelder enten ytringene fremsettes skriftlig, inkludert på internett, eller i taler og prekener.

Siden forslaget gjelder ikke-briter både i utlandet og i Storbritannia, betyr det at uønskede personer både kan utvises og nektes adgang til Storbritannia.

Forslaget som legges frem, er et av flere som skal forhindre terroraksjoner av samme type som rammet London i juli, da 56 mennesker ble drept.

Skepsis til planene

Men britiske menneskerettsforkjempere er skeptiske til tiltakene, som de mener er i strid med folkeretten og med forpliktende internasjonale avtaler, og andre frykter at de kan ramme legitim kamp mot undertrykkende regimer og brudd på menneskerettighetene.

Den London-baserte Islamske menneskerettighetskommisjonen er bekymret og mener at tiltakene kriminaliserer «tanker, samvittighet og tro.»

Blant de skeptiske er Londons borgermester Ken Livingstone, som sier han vil gjøre Nelson Mandela-testen på tiltakene. Dersom forslaget hadde rammet tilhengerne hans da han satt i fengsel i Sør-Afrika, vil han gå imot, sa han onsdag.

— Dersom tiltakene eksisterte for 20 år siden, ville tilhengere av Nelson Mandela blitt kastet ut om de støttet bombekampanjen mot det rasistiske apartheidregimet i Sør-Afrika, spør Livingstone i intervju med BBC.

Han sa også at han vil gå rettens vei om Storbritannia skulle nekte den omstridte muslimske predikanten Yussuf al-Qaradawi adgang. Qaradawi har forsvart selvmordsangrep mot Israel.

Fare for tortur

Da han la frem tiltakene slo Clarke samtidig tilbake mot en FN-ekspert som kritiserte planen om å sende utviste personer til land med dårlig praksis når det gjelder menneskerettighetene. Myndighetene sier at de har forhandlet frem avtaler med slike land, blant dem Jordan der tortur er vanlig, for at rettighetene til de utviste skal bli respektert.

For øvrig mener Clarke at den offentlige sikkerheten er viktigere.

— Selvsagt må menneskerettighetene til kriminelle respekteres, men menneskerettighetene til dem som de kriminelle rammer, er viktigere. Han sier at alle som rammes av et utvisningsvedtak, har rett til å anke i domstolene.

Andre land

Også andre land strammer grepet om dem som oppfordrer til hat.

Australias statsminister John Howard pådrog seg muslimers vrede onsdag ved å si at han støtter forslaget om å la spioner overvåke landets moskeer. Alle muslimer som ønsker å leve etter sharialoven, ble bedt om å forlate landet.

Også i Danmark ønsker regjeringen å revidere lovverket og styrke politiets makt i kampen mot terror. Tidligere denne måneden varslet statsministeren at regjeringen ønsker å begrense påvirkningsmuligheten til «enkelte elementer (i det muslimske miljøet) som uttrykker seg på en måte som grenser til ekstremisme».

Mye tyder på at selv om både aktivister, jurister og enkelte politikere er skeptiske, har den britiske regjeringen folkemeningen på sin side, og i Danmark viste en meningsmåling i slutten av juli at et flertall av danskene ønsker forbud mot offentlige støtteerklæringer til terrorister.

<b>KREVER STRAFF: </b>Allessandro Pereira og hans venner overlever en protest mot politiets angivelige drap på Pereiras fetter Jean Charles de Menezes til den britiske statsministerboligen i Downing Street i London. Familien krever at de ansvarlige for episoden der de Menezes døde blir straffet. Samtidig varsler innenriksminister Charles Clarke nye tiltak for å gjøre det lettere å utvise «terrorpredikanter» fra Storbritannia <br/>FOTO: SCANPIX