JAN LUND

Da våpnene omsider tidde, var seks britiske soldater og fire lokale irakere drept og opp mot 20 irakere såret.

Det er noen av de få kjensgjerninger som er slått fast etter den britiske hærs verste tap på en enkelt dag siden de første troppene krysset grensen til Irak for mer enn tre måneder siden.

De første meldingene om de seks soldatenes død utløste ville spekulasjoner. Mer enn to døgn senere er mye uklart, men litt lys er kastet over affæren og en britisk militærtalsmann sa i går: «Dette var ikke planlagt, men en situasjon som kom helt ut av kontroll.»

Statsminister Tony Blair sa i går at det ikke er aktuelle planer om å sende britiske troppeforsterkninger til Irak. Lokale ledere og politikere fra de nye nasjonale politiske grupperingene som Iraqi National Congress har samstemmig fordømt, beklaget og unnskyldt.

Øyenvitneskildring fra Majar-al-Kabir tyder på en serie misforståelser som fikk en anspent situasjon til å eksplodere. Byens menn har tradisjon for å bære våpen, ofte tyngre våpen som maskinpistoler og automatgevær. Britene har en stund arbeidet for å avvæpne befolkningen.

Husundersøkelser har i denne byen skapt større spenninger enn andre steder — fordi de er foregått med sporhunder. De seks soldatene fra militærpolitiet har antakelig ikke kjent til problemstillingen.

Deres tilstedeværelse utløste en konfrontasjon foran byens rådhus, hvor britene kom under press av steinkastende barn og en gruppe bevæpnete menn.

Hvem som skjøt først og under hvilke forhold er ikke klart.

Soldatene har tilsynelatende avfyrt varselsskudd med gummikuler, men også på et tidspunkt skutt med skarpt inn i mengden. Det er blitt skutt tilbake, og to av britene antas drept på stedet. De øvrige flyktet for livet inn på den nærliggende politistasjonen.

Den rasende menneskemengden hentet flere våpen og gikk til angrep. Siden fulgte en to timer lang skuddveksling som endte med at stasjonen ble stormet og de britiske soldater drept.