Drøyt 80 kilometer utenfor Bagdad, like ved flybasen Habbaniya ligger Falluja 2, en klor-fabrikk som av USAs utenriksminister Colin Powell ble pekt ut som et eksempel på en fabrikk med potensiale til å produsere kjemiske masseødeleggelsesvåpen. Det Powell og USA ikke kjente til, var at fabrikken ble bygget med hjelp fra Margareth Thatchers regjering i 1985.

Det er avisen The Guardian som avslører at britene bidro sterk til å bygge opp fabrikken, uten at USA eller andre allierte kjente til det. Ifølge avisen har de fått tilgang til dokumenter som viser at ministre i den britiske regjeringen kjente til at Falluja 2 trolig ville bli brukt til produksjon av senneps— og nervegass.

Bekrefter historien

Inntil nå har Storbritannias rolle i oppbygningen av Iraks arsenal av masseødeleggelsesvåpen vært ukjent. I går kveld bekreftet Uhde Ltd's tyske moderselskap i Dortmund i Tyskland at Storbritannia subsidierte byggingen av Falluja 2.

Tidligere handelsminister Paul Channon, som siden er adlet og titulerer seg Lord Kelvedon, bekreftet i går ut historien gjennom sin sekretær. - Han kan ikke benekte historien. Han har derfor ingen kommentar.

Høystående tjenestemenn skal ha advart regjeringen og gjort den oppmerksom på at Saddam Hussein allerede på den tiden brukte gass aktivt i bekjempelsen av sine motstandere og at det var en "stor sannsynlighet" for at klorfabrikken ble bygger først og fremst for produksjon av giftgasser. På samme tid var det velkjent at den irakiske diktatoren brukte gass i den da pågående krigen mot Iran. Hemmelighold

Men ministre i Thatcher-regjeringen sørget like fullt for at det britiske selskapet som var innvolvert i byggingen av Falluja 2, Uhde Ltd, fikk finansiell støtte. Daværende handelsminister, Paul Channon, skal ha holdt klorfabrikkens eksistens hemmelig for den amerikanske regjeringen.

Dokumentene som The Guardian sitter på, viser ifølge avisen at daværende utenriksminister Richard Luce bønnfalt om at støtten til fabrikkbyggingen ble stoppet. Også forsvarsministeren skal ha vært en sterk motstander av prosjektet, men handelsminister Channon sto på sitt og vant frem med sitt syn.