AV HEIDI AMSINCK

Til gjengjeld skal folkepensjonen fremover stige i takt med gjennomsnittslønnen — i stedet for prisstigningen - fra omkring 2012. Med andre ord: Britene må i fremtiden arbeide lenger før de får pensjon, men vil til gjengjeld få litt mer å rutte med.

Det er hovedtrekkene i Labour-regjeringens store pensjonsreform. Storbritannia har det samme problemet som mange andre land i Europa. Den eldre befolkningen vokser i antall, mens verdien av folkepensjonen gradvis uthules og den private sparingen forblir utilstrekkelig.

Gjør man ikke noe nå, risikerer Storbritannia å ende med millioner av fattige pensjonister.

En spesialkommisjon har undersøkt problemet grundig de siste par årene. Nå foreslås blant annet en ordning der lønnstakerne automatisk blir trukket fire prosent av lønnen til pensjon - med tvungent bidrag fra arbeidsgiverne.

Ordningen, som innledes i 2012, er frivillig, men man må melde seg ut av den hvis man ikke vil delta.