Lovforslaget innebærer at CO2-utslippene i Storbritannia må kuttes med 60 prosent innen år 2050. Dermed ligger britene i front når det gjelder politiske tiltak for å stanse den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Regjeringen foreslår at det settes opp femårsbudsjetter som skal brukes til å finansiere kuttene. Det skal dessuten etableres et uavhengig overvåkingsorgan som hvert år skal sjekke at miljøtiltakene blir fulgt opp.

Delta i klimadiskusjonen her!

Vil være i tet

Statsminister Tony Blair satte klimaendringene øverst på dagsordenen da han i 2005 hadde formannskapet i G8 (verdens åtte mest industrialiserte land). Hvis forslaget blir vedtatt i parlamentet, vil Storbritannia være det første land i verden som lovfester bindende utslippskutt.

– Loven om klimaendring, som er den første i sitt slag i noe land, viser at vi er fast bestemt på å fortsatt være i tet, sier miljøvernminister David Miliband.

Regjeringen foreslår også å lovfeste at utslippene skal være redusert med 26 til 32 prosent innen 2020.

Får skryt

– Miliband fortjener gratulasjoner for å ha lagt fram loven, og han har grunn til å være stolt av den. Han og regjeringen er et eksempel for resten av G8, sier miljøaktivisten Andrew Pendleton i hjelpeorganisasjonen Christian Aid.

Lovforslaget skal ut på høring før den endelige lovteksten ligger klar neste år. Miljøbevegelsen har allerede varslet at de ønsker at CO2-utslippene kuttes med hele 80 prosent innen 2050. De vil også at det lovfestes et kutt på 3 prosent årlig for å sikre at de ambisiøse målene nås.

ARNE NÆVRA