Kravet om overgang til nytt målesystem har forarget britene voldsomt og ikke gjort irritasjonen mot EU og Brussel mindre.

Storbritannia måler avstand og hastighet på veiene i miles, en mile tilsvarer cirka 1,6 kilometer. Irland har derimot gått over til kilometer.

Dessuten får britene til sin store glede nå beholde måleenheten pint (0,57 liter) for øl og melk, og vektmålet ounce (cirka 30 gram).

Arkiv