Rapporten viser til at utslipp fra britisk luftfart, skipsfart, handel med omverdenen og turisme ikke er tatt med i de offisielle tallene, og at regjeringens påstand om at de takler utfordringen den globale oppvarmingen utgjør derfor er en illusjon, skriver The Guardian.

Rapporten er skrevet av en gruppe økonomer under ledelse av Dieter Helm ved Oxford-universitetet, og er pinlig for de britiske utsendingene til klimatoppmøtet på Bali denne uka, mener avisen.

Foregangsland Storbritannia blir av mange sett på som et foregangsland i kampen mot global oppvarming, først og fremst fordi det er ett av få land som er i ferd med å redusere sine utslipp i tråd med Kyoto-avtalen.

Kyoto-avtalen pålegger landene å redusere sine utslipp av skadelige klimagasser med 12,5 prosent i forhold til 1990-utslippene, innen 2012.

Ifølge tall britiske myndigheter har oversendt FN, har landet redusert sine utslipp med 15 prosent.

Dette avvises av den nye rapporten, som hevder at britene i realiteten har økt sine utslipp med 19 prosent i samme periode.

Illusjon – Dette viser at reduksjonen i utslipp av klimagasser fra den britiske økonomien, i betydelig grad kan være en illusjon, hevdes det i rapporten.

Rapporten tar utgangspunkt i britenes forbruk av fossilt brennstoff, og inkluderer også energi som går med til å produsere varer og frakte dem til Storbritannia fra land som Kina, samt de utslipp som forårsakes av britiske statsborgere i utlandet.

Dieter Helm, som også er rådgiver for den britiske regjeringen, mener det nye klimaregnestykket må få følger.

– Dersom Storbritannia skal redusere forbruket av fossilt brennstoff, kreves det en mye mer radikal politikk. Vi må ta ansvar for det vi faktisk forbruker, sier han.

FABRIZIO BENSCH