Gary O’Donnell (17) sonte en dom på fire og et halvt år for overfall ved Polmont-fengselet for unge lovbrytere i Stirlingshire sentralt i Skottland.

Fredag morgen slapp O’Donnell fri fra fengselet ved å utgi seg for å være sin identiske tvillingbror John. John skulle løslates denne dagen etter å ha sonet ferdig en dom på 60 dager for trafikkforseelser.

Gary skal ha presentert seg da brorens navn ble ropt opp, og de uvitende fengselsvaktene slapp ham fri. Da det senere viste seg at den ekte John fortsatt var i fengselet, måtte de slippe ham fri også.

Politiet har nå igangsatt en jakt på den unge rømlingen.