Den 56-årige mannen fra Sheffield i Nord-England har innrømmet 25 voldtekter og fire seksuelle overgrep. I løpet av 25 år ble imidlertid døtrene gravide hele 19 ganger.

Han har gjort sin eldste datter gravid syv ganger, men kun to av barna overlevde fødselen. To andre barn døde rett etter at de ble født.

Den yngste datteren ble gravid med faren tolv ganger. Hun fikk fem barn.

Ifølge dommen nøt mannen å få barn med døtrene, og han truet med å banke dem opp hvis de nektet ham samleie.

Dommeren Alan Goldsack sa tirsdag at saken er den verste han har opplevd noensinne i sine nesten 40 år i rettsvesenet. Han mener at den dømte ikke bør løslates før han er gammel og skrøpelig.