Miljøorganisasjonene ønsker at britisk høyesterett skal behandle saken om driftstillatelse for Sellafield, som truer å spre radioaktivitet langt inn i norsk farvann. Høyesteretts kjæremål behandler saken i en todagers høring som starter torsdag.

British Nuclear Fuels Limiteds (BNFLs) anlegg ved Sellafield skal produsere Mox (Mixed Oxidized Fuel), — en blanding av uran og plutonium utvunnet fra brukte brenselstaver fra kjernefysiske reaktorer.

En liten installasjon ved anlegget har produsert Mox siden 1993. Konstruksjonen av anlegget som skal i drift ble fullført i 1996 og har vært gjennom fem vurderinger før den offisielle godkjennelsen ble gitt av den britiske regjeringen tidlig i oktober.

Juristene i det norske utenriksdepartementet ser på muligheten for å gå til sak mot den britiske regjeringen.

— Norge vil i tilfelle gå til sak for eventuelle økonomiske tap på maritime produkter som følge av økte becquerelnivåer, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer, til Origo.

Irland har allerede tatt rettslige skritt mot Mox-anlegget. Landet vil be det internasjonale tribunalet for havrett suspendere driftstillatelsen den niende november. Irland mener det som naboland ikke er godt nok informert.

BNFL Sellafield har i tillegg en tvilsom sikkerhetstradisjon. Anleggets direktør ble i fjor tvunget til å trekke seg etter en knusende rapport fra Nuclear Installations Inspectorate. Byrået avdekket systematiske administrasjonsfeil som tillot forfalskning av sikkerhetssertifikater for gjenvunnet brensel sendt til Japan.

— Et par personer ble fjernet. Vi er likevel slett ikke sikre på at sikkerhetskulturen ved Sellafield har endret seg, sier Bøhmer i Bellona.

Mulig terrormål

Plutoniumet som er tilstede i prosessen vekker også bekymring som mål for terroraksjoner. Båtene som frakter stoffet til og fra anlegget er ikke bevæpnet med mer enn en kanon på dekk, og kan lett kapres eller angripes.

— Plutonium, som kan brukes i atomvåpen, kan komme på avveie, advarer Bøhmer.

Den kjernefysiske industrien hevder at resirkulering av det brukte brennstoffet til Mox kan redusere verdens lager av plutonium, en av de mest forurensende stoffene vi kjenner.

— Det er en sannhet med modifikasjoner, sier Bøhmer. For det første er det begrenset hvor mye plutonium man kan legge inn i Mox-blandingen. For det andre er det begrenset hvor mye Mox som kan brukes ved kjernekraftverkene. Det finnes ikke rene Mox-reaktorer.

Den britiske regjeringens avgjørelse var grunnleggende for å sikre den umiddelbare fremtiden for BNFL-installasjonen ved Sellafield, skriver BBC News. Sikkerhetsfusket som førte til at direktøren måtte gå var et hardt slag for BNFLs kommersielle virksomhet. En rekke land kuttet forsendelsene av brukt drivstoff til Sellafield.

Greenpeace og Friends of the Earth betviler kundegrunnlaget for Mox-anlegget, som til nå har kostet 472 millioner pund, eller om lag 6 milliarder kroner. Konsulenter sier at anlegget vil være verdt 150 millioner pund for Storbritannia i løpet av sin livstid. Lokale fagforeninger venter om lag 400 arbeidsplasser.

(ORIGO)