I Brennpunkt-programmet kom det blant annet fram at Norsk Folkehjelp i årene 1995 til 1997 fløy inn nødhjelp i Sør-Sudan med et flyselskap som også forsynte SPLA-geriljaen med våpen.

Utviklings— og menneskerettsminister Hilde Frafjord Johnson reagerte sterkt på opplysningene og hun ba videre Riksadvokaten etterforske opplysningene om at våpen ble smuglet i Røde Kors-sekker.

Utenriksråd Bjarne Lindstrøm understreker at Norge i henholdt til Genevekonvensjonene er forpliktet til å straffe ethvert misbruk av Røde Kors emblemet, og viser til dette både rammes av den militære straffelovens paragraf 108 som har en strafferamme på inntil fire års fengsel, samt straffelovens paragraf 328.

Brennpunkt-redaktør Alf R. Jacobsen reagerer sterkt på at UD ønsker å straffeforfølge de to flygerne som fortalte om sine opplevelser i programmet.

-Enhver som kjenner denne saken vet at det var andre enn våre kilder som hadde ansvaret. Om noe skal etterforskes, er det langt flere personer og organisasjoner som bør forklare sin rolle, sier Jacobsen.

NTB