Et amerikansk firma er allerede på plass i Kuwait. Spesialistene regner med 40 dagers arbeid for å stoppe de brannene som raser nå. Amerikanerne vil satse mye på å få slukket slike oljebranner raskt. Det er viktig for dem å få en stabil og høyere oljeproduksjon i Irak. Etter 12 års sanksjoner er anleggene nedslitt, og det trengs store investeringer. Hvis de i tillegg settes i brann, vil det koste enorme summer å få hentet ut de store verdiene som ligger i Iraks oljereserver — verdens nest største. Det er oljen som skal finansiere det «nye Irak» etter amerikanernes planer.

Pentagon kontaktet selskaper som jobber med å slukke brennende oljebrønner i god tid før angrepet startet. Selskapene ble bedt om å gjøre seg klar til innsats i Irak. Amerikanerne frykter at desperate irakere skal sabotere mange flere av landets 1685 oljebrønner. Etterretningsrapporter skal gå ut på at irakerne har plassert eksplosiver i oljebrønnene og at de kan antennes samlet med fjernstyring. Men foreløpig har altså ikke dette skjedd.

Voldsomme ødeleggelser

Irakiske tropper slapp store mengder råolje ut i Persiabukten da de ble jaget ut av Kuwait i 1991. De satte fyr på 603 oljebrønner. Enorme geysirer av brennende olje lyste opp ørkenlandskapet og landet ble innhyllet i svart røyk. Spesialister fra flere nasjoner arbeidet fra april til november med å slukke de voldsomme brannene. Slokkingen og reparasjonene koster til sammen 12 milliarder dollar. Ved de vel hundre brønnene som var ødelagt uten at de tok fyr, samlet det seg store dammer av olje som seg ned i sanden. Å få Kuwaits oljeproduksjon opp til nivået fra før krigen kostet over 50 milliarder dollar.

Oljebrannene er slukket og mye av oljesølet er fjernet. Men fremdeles kan kuwaiterne merke følgene av oljebrannene. Både naturen og innbyggernes helse er påvirket, sier landets forskere.

n Deler av ørkenen er fremdeles tungt innsauset i olje

n Store strekninger av Kuwaits strender er fortsatt tilsølt med olje.

n Korallrevene utenfor Kuwait har ikke bygget seg opp igjen.

n Helsevesenet i Kuwait har registrert en betydelig økning i forekomsten av hjertelidelser og kreft.

n Forekomsten av allergier og luftveissykdommer har økt kraftig.

Stor katastrofe

— Selv om luften er ren nå, har vi fortsatt ikke oversikt over den totale ødeleggelsen etter Gulfkrigen. Men miljøkatastrofen som rammet Kuwait er fryktelig, sier Dr. Badria al-Awadi, en advokat som representer en internasjonal miljøorganisasjon, til BBC online.

Dr. al-Awadi sier også at helsestatistikken siden 1991 er alarmerende. Kuwaiterne plages med en rekke sykdommer som befolkningen ikke hadde før. Det gjelder særlig allergier og luftveisproblemer. Og forekomsten av kreft er betydelig høyere enn før krigen. Hun sier at det er umulig å vite sikkert om det er forurensningen fra de brennende oljebrønnene som har ført til alle helseskadene, men kuwaitiske forskere mener det er sannsynlig.

En annen forklaring kan være at den økte forekomsten av kreft skyldes utarmet uran som amerikanere brukte i panserbrytende ammunisjon. Irakiske myndigheter påstår at støv fra den uranholdige ammunisjonen har ført til en firedobling av forekomsten av blodkreft blant irakiske barn siden 1991.

«Oljesjøer»

Dr Mohammed al-Sarawi, som leder et offentlig miljøkontor i Kuwait, sier at ørkenen fortsatt er stygt forurenset.

Det finnes omtrent 20 millioner kubikkmeter med sand og jord som er ødelagt av råoljen. Ørkenvegetasjonen tåler dårlig slik forurensning. I sjøen finnes fortsatt en god del av de anslagsvis åtte millioner fat med olje som irakerne tømte ut fra Kuwaits oljeterminaler. Spesielt korallrevene har fått store skader som på ingen måte er leget ennå.

Da har det gått bedre med de sjøene av råolje som dannet seg rundt installasjoner som ble ødelagt uten at de tok fyr. Det var i alt 320 slike «oljesjøer» i den kuwaitiske ørkenen da krigen var over i 1991. De dekket et område på 50 kvadratkilometer og inneholdt anslagsvis 60 millioner fat olje.

Nå er de fleste av disse sjøene rensket opp.

Kuwaiterne brukte en spesiell bakterie som brøt ned oljen, og denne massen har faktisk vært brukt av kuwaitiske bønder til jordforbedring.