Tross to alvorlige tilbakeslag denne helgen, fortsatte USA søndag med uforminsket tempo på veien mot en militær konflikt med Irak.

Iraks ødeleggelse av i alt 10 al Samoud 2 raketter i løpet av helgen ble avvist som et lett gjennomskuelig forsøk på å avlede oppmerksomheten fra landets overtredelser av FNs tallrike resolusjoner.

Samtidig forsøkte regjeringstalsmenn å bagatellisere konsekvensene av Tyrkias overraskende nei til å la de amerikanske styrkene bruke baser i landet som utgangspunkt for åpningen av en nordlig front mot Irak.

«Forlenger krigen»

I første omgang prøvde utenriksdepartementet i Washington å få klarhet i om avstemningen i det tyrkiske parlamentet var det siste ord i saken. Først når den tyrkiske holdningen er avklart, vil forsvaret iverksette sin såkalte Plan B.

Det er snakk om en mer kostbar og militært mindre effektiv plan, der store amerikanske styrker vil bli fløyet inn i den nordlige delen av Irak. De vil kunne tvinge Saddam Hussein til å kjempe på minst to fronter, men de kommer til å mangle det tunge utstyret som frakteskip allerede hadde begynt å losse i tyrkiske havner.

Den demokratiske senatoren Jay Rockefeller hevdet at den militære aksjonen som ellers kunne ha vært overstått i løpet av en måned, nå kunne bli dobbelt så langvarig, noe som vil bringe mange flere amerikanere i livsfare.

Iraks forsøk på å forsinke eller til og med forhindre en amerikansk invasjon ved å ødelegge enkelte av sine langtrekkende raketter ble trappet opp søndag. Etter lørdag å ha destruert fire al Samoud 2 raketter, ble ytterligere seks satt ut av spill på al-Taji basen nord for Bagdad.

De irakiske bestrebelsene ble i Washington avvist som intet annet enn et «svindelnummer», og president George W. Bush uttalte seg som om en militær aksjon for ham allerede er gitt.

Presidentens nærmeste medarbeidere gjør det samtidig klart at man nok vil sette alle krefter inn på å vinne den siste diplomatiske striden i FN i løpet av de kommende to uker, men at resultatet ikke får noen innflytelse på den endelige avgjørelsen om krig eller fred.

Veto fortsatt usikkert

Presidentens talsmann Ari Fleischer skjerpet den amerikanske holdningen ytterligere da han fastslo at Irak for å unngå en invasjon ikke bare må gjennomføre total og øyeblikkelig avvæpning, men også må skifte ut ledelsen.

Bagdad reagerte kun indirekte på skjerpingen av de amerikanske kravene da president Saddam Husseins vitenskapelige rådgivere truet med å innstille ødeleggelsen av de i alt 120 rakettene.

— Hvis det vil vise seg at Amerika ikke går lovens vei, hvorfor skulle vi fortette? spurte Amer al-Saadi etter at bulldosere hadde ødelagt seks raketter.

Truslene styrket oppfatningen av at Irak med sine aksjoner de kommende dager kan få innflytelse på utfallet av de diplomatiske forhandlingene i Sikkerhetsrådet. USA fastholder at det vil lykkes å samle de nødvendige ni stemmer og forhindre et veto fra enten Frankrike, Russland eller Kina.

Den franske utenriksministeren Domenique de Villepin nektet i flere intervjuer å forutsi om Frankrike vil bruke sin vetorett. Han hevdet at den franske og russiske holdningen er fullstendig lik, og at en krig ikke er den rette løsningen nå.

ØDELEGGES: En irakisk sveiser er i ferd med å ødelegge utskytingskammeret på en av de omstridte al Samoud 2-rakettene i Rasheed, sør for Bagdad i går. I alt ti slike raketter ble i løpet av helgen destruert.<p/> FOTO: AKRAM SALEH, REUTERS