I Sverige diskuteres nye lyntog på hele eller deler av strekningene Stockholm-Göteborg og Stockholm-Helsingborg. Med unntak av Moderaterna er både regjeringen og opposisjonen positive til en slik satsning.

– Kristdemokraterna vil virkelig ha høyhastighetstog. Det finnes langt fremskredne planer for Sverige, så det er egentlig bare å si ja til dem, sier partiets trafikkpolitiske talskvinne Anneli Enochson til avisen Dagens Nyheter.

Kristdemokraternas kolleger i regjeringen, Centern og Folkpartiet, støtter begge en satsning på høyhastighetstog, og det samme gjør de tre opposisjonspartiene.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson er fornøyd med den brede støtten til prosjektet, men sier regjeringen trenger et bredere grunnlag før den kan bevilge penger til en utbygging.

Det er fortsatt uklart hvordan lyntogene skal finansieres, men ifølge en rapport fra det svenske jernbaneverket tyder foreløpige undersøkelser på «at prosjektene er samfunnsøkonomisk lønnsomme».