65 prosent av de spurte palestinerne sier de ville støtte et al-Qaida-angrep. Spesielt på Gazastripen er støtten sterk: Der er hele 79 prosent tilhengere av slike angrep, skriver Aftenposten.

Dermed opptrer flertallet blant palestinerne i strid med den avdøde lederen Yasser Arafat som viste sin sympati med USA etter terrorangrepet 11. september 2001 ved å gi blod til overlevende.

– Dette er ikke noe hyggelige tall akkurat det der. Det er mulig tallene ville ha vært noe annerledes om vi hadde stilt spørsmål om angrep i USA og Europa hver for seg, for det er særlig USA som palestinerne likestiller med Israel, sier forsker Gro Hasselknippe ved Fafo.

Når det gjelder angrep mot Israel, som okkuperer store deler av palestinernes områder, er tallene også helt klare: 69 prosent mener at nye terrorangrep er legitime slik den politiske situasjonen er. 50 prosent mener terrorangrep mot sivile israelere er nødvendig for å tvinge Israel til innrømmelser.

Likevel mener et klart flertall på 83 prosent at slike angrep ikke tjener palestinernes sak nå.

Når det gjelder det planlagte valget sier 38 prosent av de vil stemme på Fatah, partiet til president Mahmoud Abbas og Arafat. 20 prosent sier de vil stemme på det ytterliggående Hamas.