En ekspedisjon skal søke etter indianerne, men de skal ikke kontaktes. De har levd isolert og bør fortsette med det, sier den brasilianske organisasjonen for indianere, Funai, som er ansvarlig for ekspedisjonen. Ekspedisjonen skal dra langs en rekke avstikkere av Amazonaselven nær grensen til Colombia og Peru, hvor fly har oppdaget samfunn av urbefolkning de siste årene.

Målet er å identifisere landområdene deres og se om de er truet av illegale tømmerhuggere eller gruvedrivere. Ekspedisjonen består av 20 forskere som skal bruke 8 uker på å reise 4.000 kilometer langs Amazonas-bassenget.

Funai mener at 53 indianerstammer lever i isolasjon i Brasil, skriver BBC News.(Origo)