– Ifølge de opplysningene vi har fått, er hendelsen under kontroll og det skal ikke være noen fare for utslipp, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NTB.

Han understreker at de er i løpende dialog med russiske myndigheter og at Statens strålevern vil ta egne prøver i de områdene det gjelder.

– Hvis vi oppdager noe, gjør vi de nødvendige tiltakene, sier Strand, som mener dialogen med russiske myndigheter er blitt bedre de siste årene.

– Det viser denne hendelsen. Vi har fått bekreftelse på denne hendelsen fra den russiske Nordflåten og er nå i kontakt med russiske myndigheter, sier han.

To mennesker omkom i brannen på atomubåten som torsdag morgen ble tauet til Nordflåtens base i Vedjajevo nær Murmansk.

I ulykken skal sikkerhetsmekanismene som beskytter atomreaktoren ha blitt aktivert, men en talsmann for Nordflåten avviser at det skal være noen som helst fare for radioaktiv lekkasje.