Alle Sveriges bilister oppfordres nå til å fjerne snøen fra kjøretøyene sine, skriver Aftonbladet.

Kvinnen ble stanset i trafikkontroll i den midtsvenske Gävleborg-regionen, het det på Stockholm-avisens nettsider mandag. Matz Nauwelaertz de Age i trafikkpolitiet i Gävleborg understreker at snø og is som faller av biler, er svært farlig for andre trafikanter.

Han nevner et tilfelle der en person ble påkjørt av en bilist som plutselig fikk snø og is fra sitt eget panser i frontruten. Mange bilister vet ikke at å kjøre med løs snø og is på bilen juridisk er likestilt med å kjøre med last som ikke er forsvarlig festet, påpeker de Age.

I den svenske veitrafikkloven heter det nemlig at man ikke får kjøre med last som kan utgjøre fare for person eller eiendom. Denne bestemmelsen er først og fremst rettet mot yrkessjåfører som kjører lastebiler og trailere.

Så lenge det ikke har skjedd uhell, har bilister med mye snø på bilen ifølge Matz Nauwelaertz de Age bare «ytterst sjelden» vært bøtelagt. Men nå har det altså skjedd i Gävleborg, og politiet utelukker ikke at det vil skje igjen.