I en fersk meningsmåling svarer nesten to av tre personer, eller 64,9 prosent, at Karadzic ikke bør overgi seg til Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag.

De fleste som er imot overgivelse, har liten utdanning. Blant dem med høyere utdanning er det mange som ikke ønsker å svare eller som velger alternativet «vet ikke».

Karadzic ledet de bosniske serberne under krigen fra 1992 til 1995. Han er tiltalt for folkemord, krigsforbrytelser og alvorlige brudd på Genèvekonvensjonene, men er fortsatt på frifot, over ti år etter at krigen tok slutt.