— Generalene er Mehmed Alagic og Enver Hadzihasanovic, sa Bosnias statsminister Zlatko Lagumdzija. Begge står på FN-domstolens hemmelige liste over tiltalte krigsforbrytere. Alagic er utlevert til domstolen. Navnet på obersten er ikke kjent.Alagic var øverste leder for det 7. armékorps under krigen i Bosnia, Hadzihasanovic var stabssjef for korpset. De ble arrestert torsdag morgen henholdsvis i Sanski Most og Sarajevo av en bosnisk spesialstyrke sammen med soldater fra den internasjonale fredsstyrken SFOR.