Generalen Stanislav Galic er dømt for å ha hatt ansvaret for den 44 måneder lange beleiringen av Sarajevo. Ifølge ankeinstansen er fengselsstraffen på 20 år som Galic ble idømt av en lavere instans i 2003, en undervurdering av hvor alvorlig denne beleiringen var.

Det er første gang en person som er dømt i FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia, har fått en endelig dom på livstid i fengsel.

Tidligere livstidsdommer er omgjort i ankeinstansen.