Dommerne i FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag fant Milosevic skyldig i terror, drap og angrep på sivilbefolkningen i Sarajevo under krigen i Bosnia mellom 1992 og 1995.

Domstolen sa seg enig med aktoratet i at Milosevic var skyldig i forbrytelsene i og med at han ledet den bosnisk-serbiske hærens Romanija-korps som var ansvarlig for beleiringen av byen. Aktor hadde lagt ned påstand om livstidsdom.

Tusener av mennesker som var så unge som to år og så gamle som 80 ble drept av serbernes snikskyttere og bombene og granatene som regnet over byen.

«Det var ikke noe sted i byen som var trygt. Man kunne bli drept eller såret hvor som helst og når som helst,» heter det i dommen.

DØMT: Dragomir Milosevic får 33 års fengsel for krigsforbrytelser.