Stemmegivningen i det bosniske overhuset var ti for og fire imot. Underhuset godkjente reformen forrige uke.

Selv om EU i flere år har insistert på at reformen skulle forene politistyrkene som er splittet mellom Bosnias etniske enheter, den muslimsk-kroatiske føderasjonen og den serbiskstyrte Srpska-republikken, har den nye loven ingen umiddelbar effekt på dette området.

Kompromisset er imidlertid ventet å være nok til at EU går med på å inngå en samarbeidsavtale med Bosnia i løpet av noen uker.

En slik avtale er et avgjørende formelt skritt alle eventuelle nye EU-land må ta før de kan slutte seg til det gode europeiske selskap.