Den kroatiske nasjonalkongressen i Bosnia truet i begynnelsen av mars med løsrivelse av de kroatiske områdene i Bosnia, hvis ikke den internasjonale administrasjonen i landet trakk tilbake nye valgregler kroatene ikke likte innen to uker.

Den bosnisk-kroatiske lederen Ante Jelavic, som ble avsatt fra det kollektive presidentskapet 7. mars, sa torsdag at selvstyret skulle innføres med virkning fra lørdag.

Men Marko Tokic, som er utpekt som president i den kroatiske administrasjonen, sa fredag at fristen for forhandlinger med administrasjonen i Sarajevo var utsatt med to måneder. Samtidig sa flere kroatiske politikere at de to månedene skal være en overgangsperiode før det kroatiske selvstyret trer i kraft.

NTB