Støre sa på en pressekonferanse torsdag kveld at norske myndigheter har hatt løpende kontakt med kidnapperne, der spørsmålet om løsepenger har stått sentralt.

– Budskapet ble gradvis skjerpet, og vi hadde grunn til å frykte at gislene kunne bli overført til andre grupperinger, sa Støre.

Norske myndigheter etterkom likevel ikke kravet om å utbetale løsepenger, men fulgte et parallelt spor der et afghansk nettverk med tilgang til formelle og uformelle maktstrukturer i Afghanistan klarte å få til den ikkevoldelige løslatelsen.

Støre ønsket ikke å gå nærmere inn på omfanget av disse kontaktene, men sa at de er bygd opp over flere år.

Nordmannen

Pål Refsdal , som nå jobber som frilanser for produksjonsselskapet Novemberfilm, ble kidnappet av Taliban-opprørere torsdag 4. november.

Ifølge Utenriksdepartementet ble nordmannen kidnappet i Kunar-provinsen øst i Afghanistan, i grenseområdet mot Pakistan.

— Mannen var i kontakt med den norske ambassaden i Kabul før han reiste inn i Kunar-provinsen. Han ble sterkt frarådet å dra inn i området, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i UD til Aftenposten.no.

Kunar-provinsen er på størrelse med Østfold og har en befolkning på drøye 400.000 personer.

— Ba om hjelp

  • Fredag 6. november kl 13.00 ringer Pål Refsdal den norske ambassaden i Kabul for å fortelle at han er kidnappet i nevnte område. Han ber da om hjelp. Han forteller også at hans afghanske tolk satt kidnappet sammen med ham, opplyser Imerslund.

UD har jobbet intenst med å få frigitt Refsdal, men vil ikke kommentere hvordan det ble arbeidet med å frigi gislene.

UD etablerte umiddelbart såkalt krisestab, som er en organisering som trer i kraft ved slike hendelser. Familie og arbeidsgiver ble umiddelbart varslet. Det samme ble tolkens familie. Ambassaden i Kabul ble tilført ekstra ressurser for å håndtere dette, opplyser Imerslund.

Pål Refsdal og tolken oppholder seg nå på et sikkert sted.

Ordningen med en egen krisestab ble innført etter den massive kritikken som ble rettet mot UD etter tsunamien i 2004.

Krisestaben har vært i kontakt med Refsdal per telefon flere ganger. Norske myndigheter hadde dermed en kanal til ham, men denne var ikke åpen hele tiden. Imerslund vil ikke kommentere hvor mye kontakt det var, eller hvordan de kommuniserte med gisseltagerne.

Imerslund vil ikke si noe om Refsdals tilstand annet enn at han er preget av situasjonen.

Også Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) følger situasjonen tett, selv om dette offisielt er UDs sak, får Aftenposten.no opplyst.

— Ble avhørt

Nordmannen skal ha blitt avhørt av Taliban etter at han ble tatt til fange.

— Han kom til et Taliban-kontrollert område uten tillatelse. Nå blir han avhørt, og hvis det blir bekreftet at han er journalist, vil han bli løslatt på to betingelser, sa en talsmann for Taliban til det islamske nyhetsbyrået Afghan Islamic Press på søndag 8. november.

De to betingelsene var at Norge skulle trekke ut sine soldater fra Afghanistan, og at 12 Taliban-opprørere skulle løslates fra fengsel.

— Hvis det viser seg at han er journalist, vil vi behandle ham pent, sa den navngitte Taliban-talsmannen Qari Muhammad Salafi til Afghan Islamic Press.

Opplysningene om krav ble tidligere denne uken tilbakevist av UD. Det er uklart hvilken gruppering kidnapperne tilhører. Betegnelsen Taliban blir brukt om ulike grupperinger i Afghanistan, og det er uklart hvilken av disse som har tatt ham til fange.

Motivet for kidnappingen er heller ikke kjent.

— Det er ingenting som tyder på at mannen er kidnappet fordi han er norsk. Det er heller ikke fremmet politiske krav, slik et lokalt nyhetsbyrå hevder, sier Imerslund.

- Aldri løsepenger

Politiske krav kan være, som nevnt, frigivelse av fanger eller krav om at soldater skal ut av Afghanistan.

— Slike krav er altså ikke fremmet, sier Imerslund, som ikke vil ikke kommentere om det foreligger krav om løsepenger.

Hun poengterer uansett at norske myndigheter har som policy at de aldri utbetaler løsepenger. Hun vil ikke kommentere om myndighetene eventuelt kan formidle løsepenger fra familie eller andre til kidnapperne.

Ifølge politisjefen i Kunar hadde ikke nordmannen hatt kontakt med med dem i forbindelse med reisen i området.

Fikk tilskudd

Nordmannen jobbet for Novemberfilm da han ble pågrepet.

Daglig leder Kjetil Johnsen i Novemberfilm bekrefter at de har en frilanser som jobber med et prosjekt for dem i Afghanistan.

— Vårt fokus nå ligger i å få løst situasjonen som har oppstått. Det pågår nå en intens prosess for å løse denne situasjonen, sa Johnsen til Aftenposten.no tidligere denne uken.

Johnsen ønsker ikke å kommentere hva slags prosjekt Refsdal jobbet med da han ble tatt til fange.

— Han har jobbet der i en periode i høst, sier Johnsen.

Norsk Filminstitutt ga i februar et tilskudd til Novemberfilm og prosjektet «Den andre siden»:

Dokumentarfilmen skal handle om dagens Afghanistan, med konflikten som bakteppe.

Nytt perspektiv

  • «Den andre siden» skal følge tre afghanere fra et perspektiv som ikke er vist i vestlig media tidligere. Filmen har til hensikt å vise et bedre og mer nyansert bilde av det afghanske samfunn. Indirekte er denne filmen viktig også på grunn av Norges rolle i Afghanistan, sa dokumentarfilmkonsulent Maria Fuglevaag Warsinski den gangen.

Mest sannsynlig var det dette prosjektet journalisten jobbet med da han ble tatt til fange i forrige uke.

Novemberfilm har tidligere produsert flere dokumentarer vist på NRK, blant annet serien «Kripos» og serien om de ansattes hverdag på kriminalvakta i Oslo.