Rettssaken mot den folkemordtiltalte Radovan Karadzic begynte tirsdag med aktoratets innledningsforedrag. Karadzic fortsetter boikotten, og retten advarer ham om mottiltak.

Karadzic møtte heller ikke opp da saken ble innledet i FNs krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) mandag.

Dommerne hadde på forhånd drøftet situasjonen som oppsto da den tidligere bosnisk-serbiske lederen igjen uteble fra saken. Deres beslutning var at aktoratet likevel skulle begynne sitt innledningsforedrag.

Rettens formann O-Gon Kwon varslet samtidig at dersom Karadzic også uteblir fra rettssaken når den fortsetter neste mandag ettermiddag, vil dommerne vurdere å oppnevne en forsvarer for ham for resten av sakens varighet.

Den tidligere bosnisk-serbiske lederen er tiltalt på elleve punkter for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia på 1990-tallet.

Aktor Alan Tieger refererte i sitt innledningsforedrag fra en uttalelse Karadzic var kommet med på et møte med den øverste ledelsen for de bosniske serberne vel tre uker etter Srebrenica-massakren i juli 1995. Der refererte han til et direktiv han hadde gitt i mars samme år om å angripe og fjerne de bosniske muslimenes «sikre soner» i Srebrenica og Zepa.

– Jeg var for alle beslutninger vi tok. Jeg ga skriftlig og muntlig ordre om å angripe Srebrenica og Zepa, siterte aktor blant annet.

Aktor opplyste at sitater kom fra offisielle bosnisk-serbiske referater fra møtene.

Saken oppdateres.