— At valget er blitt så jevnt, skyldes at Gerhard Schröder står sterkt. Hvis han fortsetter som kansler vil jeg gratulere ham med tillitsvotumet, som ikke minst han personlig har fått, sier Bondevik til NTB på et tidspunkt da det endelige resultatet ennå ikke foreligger.

— Men samtidig er det en del innenrikspolitiske problemer som gjør at opposisjonen har fått økt oppslutning, sier han og peker på at økonomien ikke er så sterk, og at arbeidsledigheten er høy. Bondevik har også merket seg at De grønne gjorde et uventet godt valg.

— Det er godt gjort av De grønne å få slik framgang, fordi mindre partier i koalisjon med større partier vanligvis har problemer med å hevde seg. Mye tyder på at De grønnes framgang blir avgjørende for om Schröder får fortsette, sier han.

Bondevik sier han regner med at det gode samarbeidet med den tyske regjeringen og kansleren selv fortsetter, og peker på at han og Schröder har funnet en god tone. Statsministeren understreker at Norge og Tyskland har sammenfattende syn på flere internasjonale saker, som miljøspørsmål og kampen mot fattigdom.

(NTB)