Bondevik beklager at rapporten fra FNs våpeninspektører etterlater en del uavklarte spørsmål.

— Det er verken bevist eller avkreftet at Irak har masseødeleggelsesvåpen, derfor bør inspektørene få mer tid. Dette må Saddam Hussein ikke misforstå, slik at han lar være å samarbeide aktivt med inspektørene og FN, sier Bondevik til NRK. Bondevik sier det er opp til Sikkerhetsrådet og inspektørene å drøfte hvor lang tid inspektørene bør få.

— Men de må etter mitt syn få den tid de trenger for å få avklart om det er masseødeleggelsesvåpen i Irak. Det er en forferdelig stor risiko, sier statsministeren. Han understreker likevel at hvis det skulle finnes slike våpen der, så er det ikke ensbetydende med krig.

— Da får man prøve å avvæpne Saddam Hussein på en fredelig måte, sier han. Bondevik sier også at det har vært en skjerpet tone fra USAs side i det siste, men at det er opp til verdenssamfunnet gjennom FN å avgjøre hva man skal gjøre.

— Noe så alvorlig som å gå til krig, må være forankret i FN og folkeretten, understreker Bondevik. Han sier Norge har advart og vil advare USA igjen mot å gå til dette skrittet.