— Vi ønsker at de skal få sjansen, for vi ønsker jo fred, ikke krig, sier Bondevik.

Han viser til rapporten fra våpeninspektørene som vitner om en viss framgang i arbeidet, selv om Irak fortsatt ikke samarbeider fullt ut.

— Når inspektørene mener de kan arbeide mer for en mulig fredelig avvæpning, så ønsker vi at de får mer tid, sier Bondevik.

Statsministeren er imidlertid usikker på om redegjørelsen fra våpeninspektørenes leder Hans Blix vil være nok til å forhindre en krig mellom USA og Irak.

— De nærmeste dagene vil vise hvordan Sikkerhetsrådet håndterer dette. Hvis de kunne klare å samle seg, ville muligheten for en fredelig løsning øke, sier Bondevik.