Erstatningssummen lød på til sammen 4,5 millioner pund, eller om lag 50 millioner kroner.

Mange av de skadde er fra stammene masai og samburu. De er blitt skadd av udetonerte bomber som de mener britiske soldater har etterlatt seg på to militære treningsfelt i Kenya. Den britiske hæren har brukt områdene til militærøvelser i mer enn 50 år.

Områdene har i noen grad vært skiltet, men mange av de skadde, de fleste barn, har ikke kunnet lese. De har gått inn på feltene mens de har gjetet dyr.

En talsmann for forsvarsdepartementet sier at man ble enig om erstatningssummen etter to dager med forhandlinger.

Den britiske hæren har avvist at den har etterlatt seg udetonerte eksplosiver, men har gått med på å betale erstatning hvis det kunne bevises at de hadde ansvar.

Andre land har også brukt treningsområdene, men bombene har stort sett vært av britisk merke.

(NTB)