Eksplosjonen skjedde i postrommet i bygningen. Ambassaden sier de ikke vet om noen trusler mot bygningen, men har trappet opp sikkerheten. Politiet etterforsker saken.

I mars mottok flere vestlige ambassader, og noen internasjonale institusjoner, truende brev. Diplomater tror dette henger sammen med økende motstand mot EU i Kroatia.

Dette skyldes at EU utsatte medlemskapssamtalene med Kroatia, fordi de mente landet ikke samarbeidet godt nok med FNs krigsforbryterdomstol i Haag.