Ingen kom til skade i angrepet, som skjedde på formiddagen i ei vanlegvis travel gate. Fordi det var fredag, var det ikkje undervising og dermed heller ingen elevar til stades.

— Travel gate

Ei knust vindaugsrute var det einaste sporet etter åtaket då Bergens Tidende besøkte staden i ettermiddag.

— Heldigvis vart ingen drepne. Bortsett frå denne ruta vart det ingen skader. Vanlegvis er dette ei travel gate, sa Abdul Rashid, ein politimann som var på jobb då bomba gjekk av, og som var på plass ved skulen i ettermiddag.

Fjernstyrt

Den innleiande etterforskinga viser at bomba var konstruert av to bombekastargranatar, som kunne gjort langt større skade, og at ho var fjernstyrt.

Det har vore ei rekkje angrep mot jenteskular i Afghanistan dei siste åra. Taliban nekta jenter skulegang i åra dei styrte landet. Den afghanske regjeringa og det internasjonale samfunnet har satsa mykje på å få jentene attende på skulebenken, og i dag er 37 prosent av alle afghanske elevar jenter.

Noreg har ca. 340 soldatar stasjonert i Meymaneh, som ein del av den internasjonale ISAF-styrken.