Morales står på listene sammen med personer som er døde, og navn som er så vanlige at de skaper forvirring, melder TV-stasjonen CBS.

Listene, som ble rasket sammen i all hast etter 11. september 2001, skal presenteres i TV-stasjonens prestisjeprogram 60 minutes søndag.

Sosialistlederen Morales er listet opp sammen med Iraks tidligere president Saddam Hussein og 14 av de 19 terroristene som ble drept i terrorangrepene 11. september.

Navnene til potensielle terrorister står derimot ikke på listene over personer som ikke får fly. Det gjelder for eksempel de elleve britene som er siktet for planer om å sprenge fly til USA. De var under etterforskning i et år før de ble arrestert.

En tidligere FBI-agent karakteriserer navnelistene som en dumpeplass for informasjon. CBS har også intervjuet menn med vanlige navn som Gary Smith og John Williams, som kan fortelle at de blir arrestert nesten hver gang de prøver å ta et fly