Stoltenberg-regjeringens boikott av den demokratisk valgte Hamas-regjeringen har ikke bare vært beskyldt for dobbeltmoralisme. Mange har argumentert med at boikotten trolig påførte uskyldige mennesker lidelser.

Palestinerne brukte sine nyvunne demokratiske rettigheter til å fjerne Yassir Arafats gjennomkorrupte etterfølgere i de palestinske selvstyremyndighetene, og til å markere sitt hat mot USA. Inn feide Hamas som fikk folkets støtte for sitt store sosiale arbeid blant de aller fattigste, og for sin oppriktighet i kampen mot korrupsjonen blant palestinske ledere.

Hamas kompromissløse linje overfor Israel innebar at den nye palestinske regjeringen ikke ville godkjenne Israels rett til å eksistere, og at kampen mot okkupasjonsmakten skulle fortsette.

ISRAEL NEKTET å godkjenne resultatet av det demokratiske valget. Det ville heller ikke USA — eller Norge, så lenge ikke Hamas godkjente Israel. Straffen ble økonomiske sanksjoner.

Norge ga i 2006 totalt over 600 millioner kroner i bistand og humanitær hjelp til de palestinske områdene, men som følge av Hamas-boikotten ble pengene kanalisert utenfor selvstyremyndigheten.

Situasjonen på Gaza har det siste året vært så alvorlig at hele 80 prosent av befolkningen har vært avhengig av nødhjelp, meldte nylig Verdens Matvareprogram (WFP). En samtale i fjor høst med sjefen for det palestinske politiet i Hebron, den gamle og sindige Fatah-mannen Abu Jamil, ga et inntrykk av problemene det palestinske samfunnet sto overfor. Ingen av politifolkene hans hadde da fått lønn på over et halvt år. Det hadde heller ikke 170.000 ansatte i statsadministrasjonen.

— Jeg er imponert over mine menn som selv uten lønn har stilt på jobb og arbeidet hardt i disse månedene. Jeg har måttet ta mine døtre ut av universitetet fordi jeg ikke kunne betale studiepengene deres lenger. Så kan du bare tenke deg hva mine folk har måttet gjøre for å overleve, sa Abud Jamil.

Nå har folkene levd uten lønnsutbetalinger i over ett år.

VERDENS MATVAREPROGRAM (WFP) har fortalt om dramatiske historier fra sine husbesøk i Gaza og på Vestbredden: Mange store familier med små barn har ikke annet enn brød og tomater å spise - det samme til frokost, middag og kvelds.

Selv de mest rutinerte hjelpearbeiderne blir sjokkerte når de kommer inn i folks hjem og oppdager at alt som kan selges er solgt, og at det ikke finnes så mye som en hermetikkboks på kjøkkenet.

Verdens Matvareprogram rapporterer også om stadige flere «nyfattige». Det er den tidligere palestinske middelklassen som før forsørget seg og sine med arbeid i Israel. Nye restriksjoner på innreise fra Gaza til Israel har ført til at de har mistet jobb og inntekt. Ifølge Verdens Matvareprogram lider i dag 46 prosent av innbyggerne av feilernæring.

Norge og andre boikottland ville ramme Hamas-regjeringen, men traff også den palestinske sivilbefolkningen. Norge leder giverlandskomiteen for palestinerne. Tross alt vil den nye norske holdningen være en kraftig markering og vise vei ut av uføret også for andre land.