Hadde sanksjonene blitt vedtatt, ville det blitt innført våpenembargo mot Mugabes regime. I tillegg var det foreslått å innføre reiserestriksjoner og økonomiske straffetiltak mot president Robert Mugabe og 13 andre regimeledere.

Ni av Sikkerhetsrådets medlemmer stemte for sanksjonene, mens fem stemte mot. I tillegg til vetolandene Russland og Kina gikk Sør-Afrika, Libya og Vietnam mot forslaget.

Å vedta sanksjonene ville være å gå ut over FNs mandat til å innføre tiltak mot trusler mot internasjonal fred og sikkerhet, ifølge Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin.