Representantene i det britiske overhuset blokkerer trolig regjeringens forslag om nye reguleringer for kloning av menneskelige fostre til forskningsformål. Mange av representantene i overhuset mener forslaget gikk for raskt gjennom underhuset, og vil sette ned en komité for å se nærmere på saken.

— Dette er en alvorlig sak, og vi trenger mer tid, sier Lord Alton til BBC News.

Tilhengere av de nye reguleringene mener en eventuell utsettelse skader mennesker som lider av genetiske sykdommer som Alzheimers, Parkinsons og multippel sklerose.

Disse sykdommene kan kureres hvis man finner nye måter for erstatning av ødelagt vev, mener medisinske forskere. Håpet ligger i forskning på stamceller fra menneskefostre i et tidlig stadium.(Origo)